headerL
 
Gumaplast LOGO headerpic
hpicb
headerR
slideL Srpski English
slideR


O Prstenovi


O Prstenovi

skica O Prstena

Zaptivke okruglog preseka za zaptivanje pokretnih i nepokretnih spojeva u uredajima koji rade pod pritiskom. Mogu se izradivati od razlicitih materijala i tvrdoca u zavisnosti od zahteva.