headerL
 
Gumaplast LOGO headerpic
hpicb
headerR
slideL Srpski English
slideR


Brisači


wSeal  	   wSealMetal

 Brisači, Služe za skidanje mehaničkih i drugih nečistoća sa radne površine klipa.Postoji više tipova.